PRZECISKI POD DROGAMI

Wykonujemy usługi rakietą przeciskową firmy TRACTO-TECHNIK GRUNDOMAT 130 Z do bezwykopowego układania przewodów

zasilających energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, telefonicznych i gazowych) oraz rur z tworzyw sztucznych. 


Maszyna jest napędzana sprężonym powietrzem i ma zastosowanie przy wykonywaniu przejść podziemnych pod różnego rodzaju

przeszkodami terenowymi (drogi, place, tory itp.).


Rakieta przeciskowa może zarówno służyć do przeprowadzenia rur z tworzyw sztucznych, jak również rur stalowych. W rejonie

Częstochowy jesteśmy wykonawcą o największym doświadczeniu, a z naszych usług korzystali m. in. Enion S. A., PKP Informatyka S.A.,

TP S.A. i wielu innych przedsiębiorców oraz osoby fizyczne.Schemat działania rakiety przeciskowej obrazuje poniższy schemat:

PRZYKŁADOWE REALIZACJE: 

Przeciski koło teatru / Przecisk kabla telekomunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i Jasnogórskiej przy teatrze im. A. Mickiewicza.

Przeciski Lubliniec / Przeprowadzenie kabla telekomunikacyjnego pod torami kolejowymi dla PKP Informatyka S. A. w Lublińcu.

Przeciski plac Biegańskiego / Przeprowadzenie kabla telekomunikacyjnego w okolicy pl. Biegańskiego w Częstochowie.

Joomla template by ByJoomla.com